Osteopatgruppen

 

 

 

 

Medlemmar i Svenska Osteopatförbundet. Innehar ansvars- och patientförsäkring.

 

fotskador
osteopati
osteopati_knäskada
nackvärk

Osteopati - en etablerad medicinsk behandlingsform

Osteopati är en internationellt erkänd och etablerad form av manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap vid diagnos och behandling. Osteopatisk undersökning och behandling baseras på ingående studier av anatomi och fysiologi samt klinisk erfarenhet.

 

Osteopaten behandlar inte bara det smärtsamma området utan försöker också hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Behandling sker utifrån varje persons individuella skade- och smärthistorik. Osteopatisk behandling kan även ges i förebyggande syfte, exempelvis för att undvika besvär som uppstår vid repetitiva eller arbetsrelaterade belastningar.

 

Osteopatiska behandlingar förbättrar funktion

Alla osteopatiska behandlingar syftar till att förbättra kroppens funktion så att den bättre kan klara av yttre påfrestningar. Genom att förbättra funktionen påverkas bl a cirkulationen, immunsystemet och nervsystemet så att kroppens möjlighet till läkning fungerar på bästa sätt.

 

Det finns många olika behandlingsmodeller inom osteopatin och behandlingen kan därför med lätthet anpassas till varje patient. De flesta osteopater arbetar främst med besvär och smärta i rörelseapparaten (muskler, leder, ligament och tillhörande nerver och kärl) men en osteopat kan även behandla vissa mag- och tarmproblem, huvudvärk, käkledsproblematik, mensvärk och andra smärttillstånd.

 

För att läsa mer om specifika behandlingstekniker rekommenderas Svenska Osteopatförbundets hemsida.

 

Osteopatins filosofi - allt interagerar

Osteopatins filosofi kan enkelt beskrivas enlig följande: Alla delar av kroppen fungerar på ett integrerat sätt och är beroende av varandra. Om funktionen i en del påverkas så måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera för detta, vilket kan leda till stelhet, inflammation, smärta och annan påverkan på hälsan. När kroppen är fri från restriktioner så fungerar kroppens självläkande förmåga som bäst.

 

"Din hälsa i våra händer!"

 

Petra Nordlund, Osteopat D.O.

B.Sc (Hons) Osteopathy D.O.

 

0702-39 39 33

osteopat.nordlund@gmail.com

 

Olga Vidfar, Osteopat D.O

B.Sc (Hons Osteopathy D.O.

 

0707-68 58 99

osteopat.vidfar@gmail.com

 

Maskingatan 5

417 64 Göteborg (Eriksberg)

 

Buss 31, 16 och 99 stannar precis utanför. Hållplats Eriksbergstorget. Två timmars gratis parkering i närheten.