Osteopatgruppen

 

 

 

 

Medlemmar i Svenska Osteopatförbundet. Innehar ansvars- och patientförsäkring.

 

fotskador
osteopati
osteopati_knäskada
nackvärk

Västerländsk medicinsk akupunktur, WMA

I Sverige är vi endast några få osteopater som kan erbjuda västerländsk medicinsk akupunktur (WMA) som ett komplement till en osteopatisk behandling. Vi använder WMA vid behandling av akuta och långvariga smärttillstånd. Metoden har utvecklats från kinesisk akupunktur, men använder nutida kunskap från anatomi, fysiologi och patologi såväl som principerna från evidensbaserad medicin.

 

Den vanligaste tillämpningen av akupunktur är för smärtlindring, oftast muskuloskeletal smärta och andra former av kronisk smärta. En mycket vanlig användning är inaktivering av myofasciella triggerpunkter. Triggerpunkter är vanliga orsaker till muskuloskeletal smärta där vetenskaplig evidens för bakgrund och behandlingsmöjligheter har stärkts de senaste åren.

 

Behandling med WMA följer efter undersökning, utredning och diagnos. Nålarna sätts in och stimuleras för att erhålla en fysiologisk effekt. Målet är att optimera förmågan till självläkning och återskapa homeostas men även att få en smärtlindrande effekt. Behandlingen sker i överensstämmelse med rådande evidens och beprövad erfarenhet, samt baseras på de senaste forskningsrönen och sker utifrån smärtfysiologiska principer, varför stor tyngdpunkt ligger på förståelse av smärt- och akupunkturfysiologi. Hos oss ges vanligen akupunkturbehandling och osteopatisk behandling vid samma tillfälle.

 

Vad skiljer traditionell kinesisk akupunktur från västerländsk medicinsk akupunktur?

De viktigaste skillnaderna mellan WMA och traditionell kinesisk akupunktur (TMA) är att WMA inte använder begrepp som qi-flöde eller yin/yang-balanser samt att WMA inte gör anspråk på att vara ett komplett alternativt medicinskt system utan betraktar akupunktur som en del inom konventionell medicin.

 

Den faktiska behandling som ges vid WMA liknar kinesisk akupunktur. Stimulering av nålar manuellt eller elektriskt såväl som behandlingstiden på cirka 20 minuter används inom båda behandlingstraditionerna.

 

Användning av västerländsk medicinsk akupunktur i allmänhet

WMA praktiseras till största delen av konventionellt utbildade läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och andra som arbetar inom den vanliga hälso- och sjukvården, främst inom primärvård men även inom reumatologi, ortopedi och smärtkliniker.

 

Den vanligaste tillämpningen av akupunktur är för smärtlindring, oftast muskuloskeletal smärta och andra former av kronisk smärta.

 

Definition av västerländsk medicinsk akupunktur (WMA):

Västerländsk medicinsk akupunktur definieras som en terapeutisk åtgärd som inbegriper införande av tunna nålar i kroppen. Metoden har utvecklats från kinesisk akupunktur, men använder nutida kunskap från anatomi, fysiologi och patologi såväl som principerna från evidensbaserad medicin.1

 

1 Adrian White och redaktionen för Acupuncture in Medicine, mars 2009, vol 27 nr 1 sid 33-35: Western medical acupuncture: a definition. Artikeln fritt tillgänglig på nätet, http://aim.bmj.com/ klicka fram rätt nr av tidskriften så finns artikeln gratis där.

 

 

"Din hälsa i våra händer!"

 

Petra Nordlund, Osteopat D.O.

B.Sc (Hons) Osteopathy D.O.

 

0702-39 39 33

osteopat.nordlund@gmail.com

 

Olga Vidfar, Osteopat D.O

B.Sc (Hons Osteopathy D.O.

 

0707-68 58 99

osteopat.vidfar@gmail.com

 

Maskingatan 5

417 64 Göteborg (Eriksberg)

 

Buss 31, 16 och 99 stannar precis utanför. Hållplats Eriksbergstorget. Två timmars gratis parkering i närheten.